Wellnes Zone, Sat Rasta, Solapur
Phone:   +91-217-2311221